Lịch cắt điện tỉnh Bắc Giang từ ngày 16/5 đến 23/5

Công ty Điện lực Bắc Giang thông báo cắt điện để sửa chữa từ ngày 16/5 đến ngày 23/5/2019

1.Thành Phố Bắc Giang

2.Huyện Hiệp Hòa

3.Huyện Lạng Giang

4.Huyện Sơn Động

5.Huyện Việt Yên

6. Huyện Lục Ngạn

7.Huyện Yên Thế

8.Huyện Yên Dũng

9.Huyện Tân Yên

 

 

 

cskh.npc.com.vn

 

Loading...