Lịch cắt điện tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/5 đến 20/5

Công ty Điện lực Bắc Ninh thông báo cắt điện để sửa chữa từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2019

1.Thành Phố Bắc Ninh

2.Thị Xã Từ Sơn

3.Huyện Thuận Thành

4.Huyện Lương Tài

5.Huyện Quế Võ

6.Huyện Tiên Du

7.Huyện Yên Phong

8.Huyện Gia Bình

 

 

cskh.npc.com.vn

 

Loading...