Lịch cắt điện tỉnh Điện Biên từ ngày 16/5 đến 20/5

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo cắt điện để sửa chữa ngày 16/5 đến ngày 20/5/2019

1.Thành phố Điện Biên Phủ

2.Huyện Tuần Giáo

3.Huyện Nậm Pồ

4.Huyện Mường Chà

6. Huyện Điện Biên

7.Thị xã Mường Lay

8.Huyện Tủa Chùa

 

 

cskh.npc.com.vn

 

 

 

Loading...