Lịch cắt điện tỉnh Hà Nam từ ngày 16/5 đến 19/5

Công ty Điện lực Hà Nam thông báo cắt điện để sửa chữa từ ngày 16/5 đến ngày 19/5/2019

1. Thành phố Phủ Lý

2.Huyện Thanh Liêm

3.Huyện Duy Tiên

4.Huyện Kim Bảng

 

 

cskh.npc.com.vn

Loading...