Lịch cắt điện tỉnh Phú Thọ từ ngày 16/5 đến 20/5

Công ty Điện lực Phú Thọ thông báo cắt điện để sửa chữa từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2019

1.Thành Phố Việt Trì

2.Huyện Lâm Thao

3.Huyện Cẩm Khê

4.Huyện Tân Sơn

5.Huyện Thanh Sơn

 

 

cskh.npc.com.vn

Loading...